Кам'янське. ЗДО № 19 "Калинка"

 

Навчальний процес

                                             .                   
Основні принципи педагогічної діяльності закладу:


•     гуманізація
•     забезпечення умов для формування творчої особистості
•     інтеграція, системність та варіативність освіти
•     культуро- та природовідповіднусть
•     розвиток економічної культури
•     рання профорієнтація для дітей старшого дошкільного віку

У нашому дитячому  дошкільному закладі №19 навчальний рік починається 1 вересня та закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня у дитячому закладі проводиться оздоровлення дітей.      
       Робота дошкільного закладу організована у відповідності до Положення про дошкільний навчальний заклад, власного Статуту, річного планування.      
       Діяльність педагогів установи спрямована на реалізацію законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, змісту Базового Компоненту, державної Базової програми "Українське дошкілля" (нова редакція).        
        Враховуючи позиції  держави щодо модернізації дошкільної освіти, які чітко визначені в Базовому компоненті дошкільної освіти, колектив ДНЗ № 19 визначив власні кроки концептуального переосмислення  організації та змісту освітнього процесу в установі.
        В Концепції розвитку закладу розвинуто ідею особистісно- орієнтованої моделі взаємодії педагога та дітей  як можливої платформи для становлення особистості   дитини, окреслено відмінності у рівнях теоретичного осмислення цілей, змісту освітніх реформерних процесів та практичної побудови освіти в дошкільному закладі.
      Пріоритетними формами та методами  навчання та виховання є використання інтерактивних  та інтегративних технологій, диференційованих форм організації освітнього процесу, визнання індивідуальності, самобутності кожного вихованця як особистості.       
        Організація життєдіяльності дітей насичена цікавим змістом їхнього буття разом з дорослим у спеціально створеному розвивальному просторі. Оформлення груп, кабінетів, залів є педагогічно-доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам.     
          Кожне групове приміщеня   має свій оригінальний стиль. В вікових групах облаштовані розвивальні предметно-ігрові осередки за лініями розвитку дошкільника: пізнавальний, художньо-естетичний, фізичний, соціально- моральний, мовленнєвий. Тематика осередків оформлена й наповнена матеріалами, посібниками та іграшками із врахуванням освітніх вимог та вікових особливостей вихованців, що дозволяє задовольнити індивідуальні інтереси дітей, зробити навчально-виховний процес диференційованим. Облаштування ігрового та розвивального простору кожної групи дає можливість вихованцям діяти як невеличкими підгрупами так і індивідуально.     
         Розвиток творчої особистості дитини, її здібностей, реалізація її внутрішнього потенціалу здійснюється через досліди, пошук, гру, казку, музику, театр, танок, пісню, вірш – тобто через власну творчу діяльність. Педагогами забезпечується повноцінне проживання дитиною кожного дня, коли задовольняються фізіологічні, пізнавальні, духовні, естетичні, комунікативні та інші потреби, запити, інтереси з урахуванням бажань, можливостей, здібностей і нахилів малюка.                                           
        Згідно з вимогами Базової програми «Українське дошкілля» організоване навчання у формі занять проводиться, починаючи з третього року життя.  
         Кількість і тривалість занять поступово зростає з дорослішанням дітей для дітей 3-го року життя – 1-2 заняття на день тривалістю 10-15 хв; для дітей 4-го і 5-го років життя – 1-2 заняття на день відповідно тривалістю 15-20 і 20-25 хв;у старшому дошкільному віці – 2-3 заняття на день впродовж 1-1.5 години щодня, тривалість 25-30 хв.   
         Педагог заздалегідь продумує  мету, час, місце, умови, хід проведення роботи, потрібний для цього матеріал, обладнання, її зв'язок з іншими формами організації життєдіяльності, а також  передбачає  можливі дії дітей, форми впливу на них та очікувані результати.     
       Найсприятливіший час для залучення дітей до організованих занять – це період у ранкові години від 9.00 до 11.00.     
      Щоб унормувати організовану навчально- пізнавальну діяльність, надати їй планового характеру ми розробили орієнтований розпорядок проведення занять на тиждень.    
      З метою досягнення  дитиною – випускником ступеня  компетентності, необхідного для нормального спілкування та функціювання  в  соціумі, забезпечення  її  гармонійного  розвитку, в освітній процес  включено психолого-педагогічний супровід  та діагностику компетентності вихованці, яка проводиться у вересні та травні місяці.       
        Щасливе дитинство – це тут і зараз, в нашому закладі, це – наша мета, наше досягнення, наша перспектива. А педагогічна  філософія  закладу ось уже декілька років  - «Пошук, творчість, інновації!»