Кам'янське. ЗДО № 19 "Калинка"

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 

Робочий

навчальний план

Комунального закладу « Дошкільного навчального закладу(ясла-садок) №19 «Калинка»

Кам`янської міської ради

на 2020 – 2021 навчальний рік

 


Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

Комунального закладу « Дошкільного навчального

закладу(ясла-садок) №19 «Калинка»

Кам`янської міської ради

на 2020 – 2021 навчальний рік

 

І Вступ

             Робочий навчальний план Комунального закладу « Дошкільного навчального закладу(ясла-садок) №19 «Калинка» Кам`янської міської ради  (далі заклад) на 2020 – 2021 навчальний рік

складено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.05.2015 за № 520/26965, листів  Міністерства освіти і науки України від 13.06.2018 № 1/9-386 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018-2019 навчальному році», від 20.08.2018 № 1/9-501 «Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2018-2019 навчальному році», згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2012 № 615, Санітарним регламентом  для дошкільних навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.04.2016 за № 563/28693; листа Міністерства освіти і науки України "Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах" від 25.07.216 № 1/9 - 396; листа Міністерства освіти і науки України "Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти" від 19.04.2018 № 1/9-249.

 

У 2020-2021 навчальному році у закладі працюватимуть:

1 група раннього віку, 2017-2018 р. н., 3-го року життя;

1 група молодшого віку; 2016-2017 р. н., 4-го року життя;

1 група середнього віку; 2015-2016 р. н., 5-го року життя;

1 група старшого віку; 2014-2015 р. н., 6-го року життя;

 

Заклад здійснює освітньо-виховний процес у 2020-2021 навчальному році за такими пріоритетними напрямками:

  • художньо-естетичному
  • фізкультурно-оздоровчим

 

Для програмного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання  в дошкільних навчальних закладах у 2020-2021 навчальному році розміщенні на сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua).

 

Для реалізації Базового компоненту дошкільної освіти в групах раннього, молодшого, середнього та старшого віку використовується основні програми  державного стандарту:

 

 

Найменування програм та навчально-методичних посібників, які використовуються

Наявність

(так/ні)

Ким затверджено (схвалено)

Рік затвердження (схвалення)

Базовий компонент дошкільної освіти

так

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (наказ від 22.05.2012 № 615 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)»

2012

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» О.І.Білан

так

 Міністерство освіти і науки України (лист від 23.05.2017р.  № 1/11-4988)

2017

«Казкова фізкультура». Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку;

М.М. Єфименко

так

Науково-методична рада з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІМЗО від 09.07.2019 № 221/12-Г-81052)

2019

«Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку». Парціальна програма для закладів дошкільної освіти. Н. Гавриш,

О. Пометун

так

Міністерства освіти і науки України (лист Державної наукової установи « Інституту модернізації змісту освіти» 12.02.2019 № 22.1/12-Г-46)

2019

«Україна – моя батьківщина»  Парціальна програма національно –патріотичного  виховання дітей  дошкільного віку; Наук. ред. О.Рейпольської

 

так

 

 

Науково-методична рада з   питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІМОЗ від 25.03.2016 №2.1/12-12-Г-85)

2016

«Організаційно-розпорядча документація дошкільного навчального закладу»; Панасюк Т.В., Омельяненко Н.В., Ільченко Л.І.

так

Науково-методична рада з  питань освіти Міністерства освіти і науки України, лист ІМОЗ від 22.06.2016 №2.1/12 – Г-403

2016

 

 

ІІ Організація життєдіяльності дітей

 

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується  31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

У період канікул з дітьми проводиться художньо-естетична та фізкультурно-оздоровча робота.

У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний  навчальний тиждень. Заклад працює з 6.00 до 18.00.

Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними освітніми лініями розвитку.

Тривалість занять становить:

 - ранній вік- до 10 хвилин;

- молошої групи 15 хвилин

- середньої групи 20 хвилин

- старшої групи 25 хвилин

Тривалість перерв між заняттями не менше 10 хвилин

Розподіл організованих видів діяльності складається за освітніми лініями. (Додаток № 1)

У навчально-виховному процесі використовуються різні форми роботи для організації діяльності дітей: групові заняття, індивідуальні, підгрупові, комплексні, інтегровані, тематичні заняття, а також міні-заняття впродовж дня.

 

У закладі на 2020-2021 н. р. працюватиме гурток:

Музично-вокальний гурток «Перлини України», за використанням  програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» Борщ Р. М., Самойлик Д. В.. (Керівник гуртка: Чучман Владислава Вадимівна)

Робота в гуртку здійснюється з метою прищепити любов до вокального мистецтва та навчити правильно виконувати вокальні твори. Пробуджувати в дітей інтерес до вокального мистецтва, що дозволяє розвивати її музичну культуру. Активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість. Заняття в гуртках  плануються переважно в другу половину дня тривалість гурткової роботи – 15-25 хвилин залежно від віку дітей.

 

 

 

Додаток № 1

Відповідно до наказу

Міністерства освіти і науки України

від 20.04.2015 № 446

«Про гранично допустиме навчальне

навантаження на дитину у дошкільних

навчальних закладах різних типів та форм власності»

 

 

Розклад організованої навчальної діяльності

Комунального закладу « Дошкільного навчального закладу(ясла-садок) №19 «Калинка» Кам`янської міської ради на 2020-2021н.р.

 

Складові плану

3-й р.ж.

«Сонечко»

4-й р.ж.

«Дзвіночки»

5-й р.ж.

«Бджілка»

6 (7) р.ж.

«Веселка»

Ознайомлення з соціумом

1

2

2

3

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

3

3

3

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна, тощо)

4

4

5

5

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

2

Здоров`я та фізичний розвиток *

2

3

3

3

Логіко – математичний розвиток

-

1

1

2

Сенсорний розвиток

2

-

-

-

Варіативна частина

Музично-вокальний гурток

0

1

2

2

Загальна кількість занять на тиждень

10

12

14

16

Максимальна кількість занять на тиждень

10

14

16

20

Навчальне навантаження на тиждень дитину (в астрономічних годинах)

1,4

3

4.7

6.7

Максимальне навчальне навантаження на тиждень дитину (в астрономічних годинах)

1,4

3,5

5,3

8,3

 

 

            *Години, передбаченні для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

 

             Навчальне навантаження: тривалість проведення занять – спеціально організованих форм освітнього процесу, що відповідають віковим  можливостям вихованців згідно із санітарним законодавством.

 

             **Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення загальної кількості занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій групі, на тривалість заняття залежно від віку вихованців.